Defensa de la tesis de Artur Filipe dos Santos

Título de la tesis: A importancia da comunicación na atribución, preservación e divulgación do título de patrimonio mundial no ámbito da Unesco aos centros históricos urbanos
Autor: Artur Filipe dos Santos
Director: Dra. Dña. Aurora García González
Departamento: Psicoloxía Evolutiva e Comunicación
Lugar: Salón de Grados de la Facultad de Ciencias Sociais y de la Comunícación- Pontevedra
Data e hora: 24 febreiro de 2012-12:00

Comments are closed.